بڕۆ بۆ زانیاری بەرهەم
1 لە 4

vasden

VASDEN Implant Abutment Electro Plating Color Pure Titanium Electroplating instrument Machine For Dental Lab

VASDEN Implant Abutment Electro Plating Color Pure Titanium Electroplating instrument Machine For Dental Lab

Regular price $635.00 USD
Regular price Sale price $635.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
样式

VASDEN Titanium Electroplating Appa

The dental lab implant abutment electrolytic bath is an eco-friendly and user-friendly electroplating device that uses a mixture of baking soda and pure water in a 5:100 ratio as the electroplating solution.

The operation process involves pouring approximately 1/2 cup of the solution into the cup, hanging the pure titanium part on the hook, adjusting the voltage to achieve the desired color, and pressing the start button. The electroplating process will automatically finish after 3 seconds, with a darker color achieved by increasing the voltage.

electrolytic platd-color for implant abutment

Benefits of using dental laboratory services for implant abutments

Customization: Dental laboratory services can customize implant abutments to fit the unique needs of each patient, resulting in a better fit and improved functionality.

Quality control: Dental laboratories follow strict quality control measures to ensure that implant abutments meet high standards of accuracy and precision.

Materials: Dental laboratories use high-quality materials, such as titanium and zirconia, to manufacture implant abutments that are durable and long-lasting.

Time-saving: Dental laboratories use CAD/CAM technology to manufacture implant abutments quickly and efficiently, reducing the amount of time needed for the dental implant process.

Cost-effective: Outsourcing implant abutment manufacturing to a dental laboratory can be cost-effective for dentists, as they do not need to invest in expensive equipment or hire specialized technicians.

Expertise: Dental laboratory technicians have specialized training and expertise in manufacturing dental prosthetics, including implant abutments, which can result in a superior final product.

کەرەستە

گەیاندن و گەڕانەوە

ڕەهەندەکان

ڕێنماییەکانی چاودێری

View full details

وێنە لەگەڵ دەق

دەق لەگەڵ وێنەیەک جووت بکە بۆ ئەوەی سەرنجت لەسەر بەرهەم، کۆمەڵە، یان پۆستی بلۆگەکەت بێت. وردەکارییەکان زیاد بکە لەسەر بەردەستبوون، ستایل، یان تەنانەت پێداچوونەوەیەک پێشکەش بکە.

  • گواستنەوەی خۆڕایی

    دەق لەگەڵ وێنەیەک جووت بکە بۆ ئەوەی سەرنجت لەسەر بەرهەم، کۆمەڵە، یان پۆستی بلۆگەکەت بێت. وردەکارییەکان زیاد بکە لەسەر بەردەستبوون، ستایل، یان تەنانەت پێداچوونەوەیەک پێشکەش بکە.

  • ئاڵوگۆڕی بێ کێشە

    دەق لەگەڵ وێنەیەک جووت بکە بۆ ئەوەی سەرنجت لەسەر بەرهەم، کۆمەڵە، یان پۆستی بلۆگەکەت بێت. وردەکارییەکان زیاد بکە لەسەر بەردەستبوون، ستایل، یان تەنانەت پێداچوونەوەیەک پێشکەش بکە.